Barnböcker

Barnböcker är för läsare upp till tolv års ålder och är ofta illustrerade. Till barnböcker räknas oftast inte böcker av ren serietidiningskaraktär. Barnböcker har funnits i flera hundra år och idag är barnböcker en storindustri. På senare tid har det debatterats vilken sorts litteratur som egentligen kan klassas som barnböcker. Det är inte sällan som en barnbok varit menad som en vuxenbok men på grund av bokens karaktär blivit en uppskattad barnbok. Exempel på böcker som ursprungligen var tänkt för vuxna men som idag främst ses som barnböcker är Mark Twains Huckleberry Finns äventyr och Prinsen och Tiggargossen.

Det finns en del auktoriteter inom barnlitteraturen som anser att barnböcker endast är böcker som är speciellt skrivna för barn. Dock omfattar termen både böcker speciellt skrivna för barn och sådan vuxenlitteratur som barn tagit till sig av egen fri vilja. Samtidigt som vuxna vill att barn skall läsa böcker så händer det inte sällan att vissa böcker som uppskattas av barn anses vara av dubbelbottnad och mörk natur. Exempelvis har Mark Twains böcker klassats som rasistiska eftersom ord såsom ”nigger” förekommer frekvent i vissa av hans böcker. Enligt min mening glömmer man dock i sådant fall bort att sätta in detta i historisk kontext. Politiskt korrekta människor har en förmåga att underskatta resten av befolkningen…

Det är också ganska vanligt förekommande att föräldrar vill skydda sina barn från olyckliga och våldsamma skildringar i barnböcker. Även om detta är förståeligt i viss utsträckning så är det ändå att göra barnet en stor otjänst att överbeskydda det. Då är det bättre att läsa barnböcker tillsammans med sitt barn och, när barnet läser själv, finnas till hands för att prata om det som barnet upplevt genom sin läsning.
Tänk på att barnböcker ger ditt barn upplevelser, såväl negativa som positiva, och att dessa upplevelser berikar dem som människor.